Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de appartementen in Rachmaninoff en de inschrijfprocedure. Als je vraag er niet bij staat, kan je het contactformulier invullen of stel een vraag aan het verhuurteam.

Middenhuur

Wat is een middenhuurwoning?

Een middenhuurwoning is een woning met een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens tot aan de middenhuur grens.  Deze grenzen variëren per gemeente. In de gemeente Utrecht ligt de huurprijs voor middenhuurwoningen tussen de €720,42 en €966,15 per maand (prijspeil 2019). Deze woningen worden speciaal vergeven aan mensen met een inkomen conform de huurprijs voor middenhuur. Dit houdt in dat je inkomen bij een eenpersoonshuishouden tussen de €38.035 en €55.000 per jaar ligt en bij een tweepersoonshuishouden maximaal €65.000 per jaar is.

Hoe schrijf ik me in voor een middenhuurwoning?

1. Schrijf je in via de website en geef je woningvoorkeuren op. Als je een sociale huurwoning achterlaat, vink dan bij het inschrijfformulier bij 'huidige woonsituatie' sociale huurwoning aan. 

2. Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het iDD). Goed om te weten: je gebruikersnaam is je e-mailadres. Het wachtwoord kies je zelf. 

3. Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje 'Mijn gegevens'. Heb je aangegeven om samen met jouw partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje 'Gegevens partner' in. 

4. Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje  'Mijn documenten'. Als je alle documenten hebt geüpload kan je klikken op 'documenten compleet'. Heb je aangegeven om samen met jouw partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje 'Documenten partner'. 

5. Je hebt op het inschrijfformulier jouw woningvoorkeuren opgegeven. Deze staan automatisch in jouw persoonlijke woondossier (iDD) onder 'Woning interesse'. Wil je jouw woningvoorkeur wijzigen en nog meer woningen toevoegen? Dit kan ook via 'woning interesse'.

6. Zodra je dossier compleet is zal het verhuurteam deze beoordelen. Als je voldoet aan de gestelde inkomenseisen voor de middenhuurwoningen zal het verhuurteam, afhankelijk van de beschikbaarheid, je een voorlopige woning toewijzen.

7. Je ontvangt een email met daarin de voorlopig toegewezen woning, die je kan accepteren of afwijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier verder toetsen op o.a. kredietwaardigheid, compleetheid dossier en voldoen aan de inkomensnorm. 

8. Als je de toegewezen woning hebt geaccepteerd sturen wij je een aanvraagformulier voor de huisvestingsvergunning. Deze is verplicht om het appartement te kunnen huren. Een huurovereenkomst kan pas getekend worden zodra alle partijen de huisvestingsvergunning hebben ontvangen.

Nu is het wachten tot je woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt 6 weken van te voren de definitieve datum van oplevering van ons. 

Hoe worden de middenhuurwoningen toegewezen?

Middenhuurwoningen worden passend toegewezen op volgorde aan de volgende groepen:

1. Personen die aan de middenhuur inkomensnorm voldoen en een sociale huurwoning achterlaten; hiervoor is een inschrijfperiode van 2 maanden bepaald vanaf start verhuur.

2. Personen die aan de middenhuur inkomensnorm voldoen. Vanaf januari worden deze kandidaten ook toegewezen.

De woningen worden na passende toewijzing toegewezen op basis van de volgende criteria: Gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale creditcheck. Wat zijn de voorwaarden om een middenhuurwoning te huren?

Voor deze woningen gelden specifieke voorrangsregels vastgesteld door de gemeente Utrecht. Om in aanmerking te komen voor een appartement in Rachmaninoff, toetsen wij jouw bruto jaarinkomen en eventueel dat van je partner en controleren we of jij een sociale huurwoning achterlaat. Met die toets gaan wij na welk maandelijks huurbedrag jij op een verantwoorde manier zou kunnen betalen. Dit behoedt beide partijen voor teleurstellingen gedurende de huurtermijn. 

Voor dit minimaal vereiste bruto jaarinkomen (inclusief vakantiegeld, eventuele dertiende maand en verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) geldt het volgende:

 • Alléén huren: minimaal €38.035,- en maximaal €55.000,- voor een alleenverdiener
 • Met een partner huren: samen minimaal €38.035,- en maximaal €65.000,-, waarbij één inkomen minimaal €26.624,50 moet bedragen.

De exacte berekening van het maximaal mogelijke huurbedrag per maand kan je vinden op: https://hureninrachmaninoff.nl/huurcalculator Let op: Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de bovengrens voor middenhuur.

·         Service- en nutskosten

De berekening bepaalt uitsluitend de toegestane netto maandhuur ongeacht de bijkomende aan de woning gerelateerde kosten. Bij de berekening worden servicekosten (kosten voor o.a. schoonmaak) en nutskosten (kosten voor o.a. gas, water en elektra) dus buiten beschouwing gelaten.

Bezit je eigen vermogen?
10% van je eigen vermogen mag je meerekenen bij je bruto jaarinkomen. 

Heb je een eigen onderneming of bent u gepensioneerd?

Dan gelden er andere regels, maak gebruik van de huurcalculator voor een exacte berekening. In geval van ZZP is er een borg van toepassing.  Tip: Gebruik de bovenstaande criteria ook zeker tussentijds bij wijzigingen in je inkomen om voor jezelf te bepalen of het maandelijks huurbedrag nog in lijn ligt met je nieuwe bruto jaarinkomen.

Naast de inkomenseis krijgen personen die een sociale huurwoning achter laten tot en met december voorrang op de middenhuurwoningen. Deze voorwaarde is in overleg met de gemeente Utrecht opgesteld om de doorstroming van de sociale huurwoningen te stimuleren. Je hebt dus als sociale huurwoning bezitter voorrang op een middenhuurwoning. 

Is het een vereiste om een sociale huurwoning binnen de gemeente Utrecht achter te laten?

Nee, voor de toewijzing van een middenhuurwoning is het tot en met december een regel dat je als huurder een sociale huurwoning achterlaat. In welke gemeente je een sociale huurwoning achterlaat weegt niet mee. 

Waarom moet ik een huisvestingsvergunning aanvragen voor de middenhuur?

Om te kunnen bepalen of jij aan de eisen voor een middenhuur woning voldoet dien je een huisvestingsvergunning aan te vragen. Deze is persoonsgebonden en huisnummergebonden. De vergunning kan je dus pas aanvragen als je een specifieke woning toegewezen hebt gekregen en geaccepteerd. Met de huisvestingsvergunning kan de gemeente Utrecht een laatste check doen op jou financiële- en huidige woonsituatie. Dit om te zorgen dat het proces zo eerlijk mogelijk verloopt.

Welke parkeergelegenheden zijn er voor de middenhuur appartementen beschikbaar?

De huurders van de middenhuur woningen kunnen in het omliggende gebied een parkeervergunning aanvragen via de gemeente Utrecht. Het parkeerbeleid in deze wijk geldt voor zone B1, waarbij de kosten voor de eerste parkeervergunning €25,14 per kwartaal zullen zijn en €50,28 per kwartaal voor de tweede parkeervergunning (prijspeil 2019) Een overzicht van actuele kosten kan je hier vinden.

Tevens zal er ook een mobiliteitsconcept worden aangeboden in samenwerking met Hely, waarbij deelfietsen -en auto’s in abonnementsvorm beschikbaar worden gesteld voor bewoners. Meer hierover kan je vinden op https://www.hely.com/utrecht

Vrije sector huur

Wat is een vrije sector huurwoning?

Een vrije sector huurwoning is een huurwoning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens waar geen maximum inkomen aan verbonden zit. De minimum inkomensvoorwaarden zijn te vinden onder het kopje 'Wat zijn de voorwaarden om een vrijesector huurwoning te huren?'.

Hoe kan ik me inschrijven voor een vrije sector woning?

In 8 stappen naar jouw eigen woning

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij ook je woningvoorkeuren op (deze kun je later eventueel altijd nog aanpassen).

Stap 2: Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kun je inloggen in jouw digitale dossier (het IDD). Goed om te weten: je e-mailadres is je gebruikersnaam, het wachtwoord heb je zojuist zelf aangemaakt. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even je SPAM box.

Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al automatisch ingevuld. Heb je aangegeven dat je samen met een partner huurt? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload, kun je klikken op ‘Documenten compleet’. Heb je aangegeven dat je samen met je partner huurt? Dan moet je ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’ uploaden.

Stap 5: Gaat je voorkeur bij nader inzien toch naar een andere type woning? Dan kun je deze wijzigen, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’. Klaar? Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Verstuur dan je inschrijving door te klikken op de ‘Documenten compleet’.

Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat doen we op basis van je opgegeven woonvoorkeuren, het aantal voorkeuren per woning, de ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert, zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en sturen we jou het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, ontvang je het contract per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot je woning wordt opgeleverd en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Hoe worden de vrije sector huurwoningen toegewezen?

De woningen worden toegewezen aan de best passende kandidaat. Dit doen we aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit-check.

Wat zijn de voorwaarden om een vrije sector huurwoning te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen: het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen zoals alimentatie, hypotheken en persoonlijke leningen) moet zo hoog zijn als:

a) Huur je alleen?

Om alleen te kunnen huren in de vrije sector woningen, dus de woningen vanaf €970 per maand, is het minimum gestelde bruto jaarinkomen €42.000,- . Gebruik de huurcalculator voor een exacte berekening van het maximaal te huren huurbedrag. 

b) Huur je samen?
Als je samen huurt zijn er twee inkomenssituaties die de berekening van de maximale huurprijs bepalen. Dit heeft te maken met de verhouding tussen jullie gezamenlijk rekeninkomen. 

 • Jullie mogen beide inkomens voor 100% meetellen, mits één van jullie minimaal 70% van jullie gezamenlijk rekeninkomen verdient.
 • Verdient de een minder dan 70% van jullie gezamenlijke inkomen en is de verhouding tussen jullie inkomen meer gelijk? Dan wordt het hoogste partnerinkomen gedeeld door 70%. 

In de huurcalculator wordt automatisch rekening gehouden met deze situaties. Raadpleeg deze voor een exacte berekening van jullie maximale huurprijs. 

c) Bezit je eigen vermogen?

10% van je eigen vermogen mag je meerekenen bij je bruto jaarinkomen. 

d) Heb je een eigen onderneming of bent u gepensioneerd?

Dan gelden er andere regels, maak gebruik van de huurcalculator voor een exacte berekening. In geval van ZZP is er een borg van toepassing.  

Welke parkeergelegenheden zijn er voor de vrije sector appartementen beschikbaar?

Voor de meeste vrije sector appartementen en maisonnettes is een parkeerplaats gereserveerd. De parkeerplaats is aan de woning gekoppeld, je kan dus niet zelf een plaats uitkiezen. De parkeerplaatsen bevinden zich onder het complex in de parkeergarage en voor het complex op het afgesloten parkeerterrein.

Tevens is er ook een deel-auto concept beschikbaar. Meer informatie hierover kan je vinden op https://www.hely.com/utrecht

Inschrijven

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst:

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen:

Het totale jaarinkomen van AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen:

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. 10% van het eigen vermogen mag meegerekend worden als jaarinkomen. 

Zelfstandig ondernemer:

Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.

Let op:

Heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden in mindering gebracht op het inkomen. 

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurcalculator. Heb je vragen of wil je een nadere toelichting, dan kun je contact opnemen met het verhuurteam.

Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan moet leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden

 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

 • Prognose 2020 (opgesteld door een accountant)

 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

 • (Voorlopige) verkoopakte

 • Jaaropgave hypotheek

 • Hypotheekverklaring

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

 • Verhuurdersverklaring

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)
 • Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus controleer het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen. Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement.

Op welke wijze moet ik mijn stukken uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het voor jou gemakkelijker te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen Rachmaninoff

 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF

Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je vragen over de privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement goed door.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang, voor ons als verhuurder, maar ook voor jou, als huurder, zodat je niet een (te) groot financieel risico neemt. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Waarom verloopt alles digitaal?

Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je alles vanuit huis organiseren. Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de voor jou perfecte woning en het compleet maken van jouw dossier.

Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Algemeen

Wanneer is een borg van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

 • Je niet volledig voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

 • Je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

 • Je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

 • Je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

 • Je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

 • Je uit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

  Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Jouw individuele kosten voor energie e.d zijn afhankelijk van je eigen verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen, zoals waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Voor de kosten voor verzekering van jouw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekerings-adviseur.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaal je maandelijks een voorschot servicekosten. Deze bedraagt €50 per maand. Je ontvangt hier elk jaar een gespecificeerde afrekening van. In de huurovereenkomst staat omschreven waar de servicekosten voor zijn (bijv. schoonmaak algemene ruimte, raambewassing etc.). 

De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De appartementen van Rachmaninoff worden verhuurd in de midden -en vrije sector huur. Hierdoor is het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van €720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

Hoe worden de woningen afgewerkt?

Alle appartementen worden opgeleverd met een volledig afgewerkte Bruynzeel keuken met Siemens inbouwapparatuur, een badkamer en apart toilet. De woningen worden met gestucte en sausklare wanden opgeleverd. De volledige afwerkstaat van de appartementen kan hier gedownload worden.

Zijn er zonnepanelen aanwezig?

Op de 6e, 7e en 8e verdieping zijn zonnepanelen aanwezig die direct zijn aangesloten op de woningen op deze verdiepingen. In totaal zijn er 6 zonnepanelen per woning. Overige zonnepanelen zijn aangesloten op de algemene voorzieningen.

Hoe worden de woningen verwarmt?

Alle woningen van Rachmaninoff worden aangesloten op de stadsverwarming. Alle woningen worden verwarmd via vloerverwarming en in de badkamer zit een designradiator. 

Kan ik de woning bekijken?

Er wordt hard gebouwd aan de woningen. Uit veiligheidsoverwegingen is het dan ook niet mogelijk om de woningen spontaan te komen bekijken.

We proberen (in overleg met de bouwers) een kijkmiddag in de toekomst te organiseren. Als hier een datum voor bekend is, laten we je dit direct weten via een nieuwsbrief.

Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen van Rachmaninoff maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Bouwinvest heeft meer dan 16.000 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Na deze periode is het mogelijk om elke dag van de maand de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één volle maand.

Mogen anderen garant staan?

We accepteren geen garantstellingen door derden, dus ook niet door ouders.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende en vast inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.